VORES
KVALITETSSTYRING
Vores kvalitetsstyring dannes af
kundens ønsker og behov.

KVALITETSSTYRING

NFA-Gruppen I/S arbejder ud fra en kundestyret kvalitetspolitik baseret på præcise og detaljerede arbejdsplaner, der omfatter alle arbejdsopgaver ved den enkelte kunde.
Dette indebærer, at det er vore kunders individuelle krav og ønsker, der er styrende for vore kvalitetssystemer og at kunden, samt vore medarbejdere har nøjagtigt enslydende beskrivelser af dagligdagens serviceopgaver.

Overordnet målsætninger

 Vore kunder skal kontinuerligt og til stadighed opleve at modtage de serviceydelser, der er beskrevet i vore arbejdsplaner med fokus på aftalte nøgleområder.

Kvaliteten skal afspejles i alle relationer i det daglige samarbejde herunder naturligvis også forhold som:

  • Fleksibilitet og imødekommenhed i dagligdagen.

  • Tæt dialog mellem kundens kontaktperson, vore medarbejdere ”på stedet”, samt ledelsen hos os.

Kvalitets målsætninger

Kvalitetsstyringen skal i det daglige sikre:

  • At fejl og mangler forebygges i størst mulig omfang.

  • At løbende målinger af kvalitetsniveauet foretages med tilbagemeldinger til servicepersonalet og kundens kontaktperson.

  • At det aftalte kvalitetsniveau fastholdes og optimeres.

Eksempler på hvad vi gør i dag:

  • Vi foretager løbende målinger af den oplevede kvalitet på samtlige af vore arbejdspladser.

  • Vi foretager konsekvent målinger af kvaliteten ved stikprøvekontrol af lokaler/bygninger.

  • Vi har et klart og entydigt meldesystem, der sikrer at alle forhold omkring sygdom og andre udfald opfanges af ledelsen hos os.

  • Alle vore servicemedarbejdere oplæres i egenkontrol målrettet netop deres arbejdsopgaver ved den enkelte kunde.