VORES
PERSONALEPOLITIK
Vores personalepolitik er skabt,
i sammenarbejde med personalet.

PERSONALEPOLITIK

NFA Gruppen sætter medarbejderne i centrum! – glade, engagerede og kompetente medarbejdere sikrer, at vi som servicevirksomhed kan yde vore kunder den bedst mulige service. Vi bruger derfor mange kræfter på at tiltrække de bedste medarbejdere, der reelt ønsker at medvirke aktivt og konstruktivt i en moderne servicevirksomhed. Vi giver os god tid til den enkelte og sætter pris på en uformel og ligefrem omgangstone.

Overordnet personalepolitik

NFA vil være en af branchens bedste arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og udvikles i et nært samarbejde med ledelsen og firmaets værdigrundlag.

NFA vil i størst muligt omfang give den enkelte mulighed for at deltage i arbejdets tilrettelæggelse og tage ansvar for at aftalegrundlaget ved den enkelte kunde til stadighed opfyldes – ros, ris og løbende dialog er en naturlig dele af vor virksomhedskultur.

NFA vil i alle forhold omkring arbejdets tilrettelæggelse have for øje at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø.

Personale og firma

    • Vi har stor fokus på synlig ledelse så enhver medarbejder altid har mulighed for at få præcis og målrettet hjælp til at kunne løse de konkrete arbejdsopgaver.

    • Ledelsen uddanner personligt alle vore servicemedarbejdere til dagligt at kunne vurdere rengøringsbehov og tilpasning af dagens arbejdsopgaver til det aktuelle behov. Oplæring i egenkontrol er en selvfølge.

    • Frihed under ansvar er en af de væsentlige parametre i vor instruktion og vejledning af vore medarbejdere og er med til at skabe selvstændige og ansvarsbevidste medarbejdere, der på godt dansk ”bruger hovedet” når dagens arbejdsopgaver skal udføres!

    • Vore arbejdsinstruktioner og øvrige planer til personalet er altid målrettet den enkelte aftale og beskrevet struktureret, klart og tydeligt direkte møntet på de enkelte arbejdsopgaver. Dette giver optimal tryghed og motivation for den enkelte!

    • Vi sætter en ære i at overholde aftalte tidsfrister internt som eksternt og forlader aldrig en opgave før ” arbejdet er gjort færdigt”.