VORES
VIRKSOMHEDSPROFIL
Vores virksomhedsprofil er bygget
efter et solidt koncept og kerne kvalitet.

VIRKSOMHEDSPROFIL

NFA Gruppen er en værdibaseret moderne servicevirksomhed med en målrettet grøn profil!  Vor målsætning er at være branchens bedste arbejdsplads med fokus på grundlæggende værdier og  holdninger – dels baseret omkring vort miljø – dels baseret på respekt og inddragelse af vore  medarbejdere i firmaets drift.

Om os

Hos os er en aftale til for at holdes og det tætte personlige samarbejde med vore kunder grundlaget  for daglig sikring af kvaliteten i vore serviceydelser og fastholdelse af ansvarlige og motiverede  medarbejdere.

Vor virksomhed blev etableret i 2014 efter at have arbejdet med rengøring og ledelse for andre  etablerede virksomheder i branchen gennem 20 år. Vi mener i fællesskab at kunne udnytte vor  faglige viden og holdninger til at kunne tilbyde erhvervslivet i København professionelle,  målrettede og moderne serviceløsninger.

Vort firma ejes ligeligt af firmaet indehavere og drives i alle forhold som et nært teamwork i  dagligdagen.

Vi har dagligt møder i ledelsesgruppen for fælles information og udveksling af erfaringer – dette  sikrer, at der altid er konsensus i ledelsen og at vi alle er fuldt informerede om alle væsentlige  forhold ved såvel vore kunder, som vore medarbejdere.  Vi har en særdeles klar ansvarsfordeling ledelsen imellem og samtlige vore kunder tilknyttes én fast  kontaktperson i ledergruppen.

Værdigrundlag i øvrigt:

  • NFA bygger på synlighed, personlig service og et tæt samarbejde såvel intern, som i forholdet til den enkelte kunde.

  • NFA skal have en tydelig og markant grøn profil.

  • NFA skal satse på individuelle og professionelle kvalitetsløsninger på alle vore serviceområder.

Mere om os

Ordnede forhold:

NFA Gruppen arbejder overalt med klare, moderne målsætninger, politikker mv. med vedvarende og daglig fokus på vore medarbejderes trivsel og engagement.

Vi lægger stor vægt på gode og strukturerede forhold for vore medarbejdere og deltager løbende aktivt i det daglige arbejde på den enkelte arbejdsplads.

Stabilitet, ansvarsfuldhed og reel erfaring og uddannelse indenfor vore fagområder er grundlæggende krav til vore medarbejdere – fra ledelsen er ligeværdighed, ris/ros og personlig opfølgning hos den enkelte medarbejder vigtige retningslinjer, der medvirker til at motivere og fastholde vore medarbejdere.

Ledelse – ejerforhold:

NFA Gruppen ejes ligeligt og ledes af Arber Ferati, Nasir Ademi og Fikret Bajrami i alle forhold!

Vor meget flade organisationsstruktur giver i dagligdagen ledelsen direkte føling med såvel medarbejdere som de arbejdsopgaver, vi skal løse hos vore kunder.

Uanset opgavens omfang eller karaktér kræver det altid kun én henvendelse til ledelsen, før vi målrettet tager fat om løsning af den aktuelle opgave.